Наша мета

Якісна аналітика — можливість отримати більше інформації та аналізувати ситуацію, яка відбувається в країні. Аналітичний центр Мережі «АНТС» працює для суспільства. Створюючи аналітичний відділ, ми мали єдину мету — це підготовка якісних експертних продуктів для об’єктивної оцінки соціально-економічної ситуації в країні та формування ґрунтовних пропозицій для її покращення.

Команда однодумців

Кожного дня працюємо над захистом національних інтересів України. Аналітична діяльність містить у собі дослідницький компонент, але він не головний. Адже насамперед наша діяльність спрямована на вироблення оптимального рішення, яке б задовольнило усі сторони. Й усе це – заради впровадження якісних та ефективних змін.

Щоб домогтися цієї мети, наш аналітичний центр працює у декілька етапів. Перший – це формулювання проблеми. Другий – оцінка наявних ресурсів для її вирішення. Третій етап, який не можна оминути, – це комунікація зі стейкхоледерами – зацікавленими сторонами. Й завершальний – розробка рішення, його моніторинг та оцінка.

Аналітичні матеріали

Виявлення загроз для національних інтересів України

Визначення причин їх виникнення і розробка пропозиції щодо протидії їм

Зменшення негативного впливу та його усунення

Висвітлення якісної аналітики, сприяння розвитку демократичного суспільства та сприяння процесам європейської інтеграції України