Мережа захисту національних інтересів “АНТС”

АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

Підготовка експертних продуктів для об’єктивної оцінки соціально-економічної ситуації в країні та формування ґрунтовних пропозицій для її покращення

Аналітика 2024

Наша мета

Виявлення загроз національним інтересам України

Визначення причин виникнення і розробка пропозицій щодо протидії цим загрозам

Зменшення негативного впливу та його усунення

Висвітлення аналітики, яка сприятиме розвитку демократичного суспільства та процесам європейської інтеграції України