Завершений проєкт

Моделі участі в українській реконструкції

Про проєкт: робота із соціально вразливими верствами населення для захисту їхніх базових інтересів та формування стабільних демократичних інститутів у повоєнній Україні. Це дозволить збалансувати соціальні суперечки в кризовий/перехідний період і створить передумови для подальшого переформатування існуючої суспільно-політичної системи в напрямку соціально орієнтованої.

Ймовірно, незабаром до українських муніципальних адміністрацій надійдуть великі суми допомоги на реконструкцію. На адміністрації буде здійснюватися тиск з метою швидкого розподілу допомоги нужденним громадам. У той же час, якщо ми хочемо користуватися суспільною довірою, процеси розподілу мають бути справедливими та прозорими. Допомога на реконструкцію має задовольняти потреби всіх громадян, у тому числі великої кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також традиційно маргіналізованих груп, які часто перебувають у невигідному становищі при прийнятті бюджетних рішень, наприклад жінок та людей з обмеженими можливостями.

Ще більше ускладнює завдання те, що багато органів місцевого самоврядування, створеними в рамках реформ децентралізації, внаслідок війни та виїзду великої кількості працівників втратили частину спроможності.. Їм знадобляться інструменти для ефективного, прозорого та спільного формування політики та бюджетування, щоб керувати надходженням коштів на реконструкцію та відновити та зміцнити довіру громадян до децентралізованого місцевого управління.

Добре розвинуте громадянське суспільство в Україні має невикористаний потенціал, щоб допомогти органам місцевого самоврядування розподіляти кошти на реконструкцію інклюзивно та прозоро. Частково завдяки інвестиціям донорів та організацій, які впроваджують демократію, у сектор громадянського суспільства протягом останнього десятиліття, українські ОГС часто є експертами з передового міжнародного досвіду в процесах стратегічного планування та сприянні двосторонньому спілкуванню між громадянами та урядом.

Багато з них мають уже існуючі стосунки з місцевими органами влади, а також присутність у громаді. Вони часто користуються високим рівнем суспільної довіри — частково заробленої завдяки керівництву під час війни в евакуації та переселенні, мобілізації громадян у відповідь на війну, а також наданням гуманітарних і державних послуг. ОГС мають хороші можливості для створення справедливих структур на місцевому рівні для післявоєнної соціальної, фізичної та економічної реконструкції, щоб задовольнити потреби всіх українців.

Проектом передбачено:

  • Розробити прототипи для спільного формування політики, формування бюджету та моніторингу впровадження на місцевому рівні в пілотних громадах.
  • Сприяти ефективному та прозорому використанню ресурсів для післявоєнної відбудови громад із пропорційним рівнем залучення місцевих ОГС та вразливих груп, які мають бути максимально інтегровані в процес прийняття довгострокових рішень на місцевому рівні. Широке залучення організованих соціальних груп населення (НУО, профспілок, благодійних фондів, спілок тощо) до громадських обговорень актуальних бюджетних питань сприятиме зростанню рівня прозорості та формуванню, зрештою, більш виважених рішень. .
  • Розвивати сприятливі аспекти повної інтеграції та соціалізації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у проектних громадах. Це дозволить захистити інтереси ВПО, швидко інтегрувати їх у відновлення підприємницької діяльності в громадах.
  • Допомога органам місцевого самоврядування у розробці багатовекторних планів відновлення, які задовольнять абсолютну більшість населення громади з урахуванням інтересів різних соціальних груп.

ANTS працюватиме у партнерстві з Institute Respublika та Smart Media, щоб забезпечити ширше охоплення та ефективність мережевих зусиль.

Проєкт АНТС «Моделі участі в українській реконструкції» реалізується у співпраці з Національним Демократичним Інститутом (НДІ)

Партнер проєкту
Поділитись в соцмережах