22.02.2024

Звернення до Федерального міністра економічного співробітництва та розвитку Свеньї Шульце та Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца з подякою за підтримку екологічного відновлення України та з пропозиціями щодо порядку денного конференції «Зелене відновлення України»

Federal Minister for Economic Cooperation and Development

Ms.Schulze 

Stresemannstraße 94
10963 Berlin
info@bmz.bund.de

Copy:
Federal Chancellor
Mr. Olaf Scholz
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Straße 1
105557 Berlin

olaf.scholz@bundestag.de

Довкілля України зазнає безпрецедентної шкоди внаслідок агресії росії, яка становить загрозу для всієї Європи і навіть світу, адже довкілля не знає кордонів. Внаслідок військових дій відбувається руйнування промислових об’єктів – нафтобаз, заводів, фабрик, складів, шахт, об’єктів інфраструктури – водопроводів, газопроводів, водоочисних станцій, станцій водопостачання, руйнування численних будівель, які супроводжуються потужними пожежами, викидами небезпечних речовин в атмосферу, розливами паливно-мастильних матеріалів, забрудненням річок неочищеними стічними водами. Все це призводить до забруднення води, атмосфери, ґрунту, і стане причиною численних захворювань і сильного забруднення навколишнього середовища. Очевидно, що таким значним впливом на здоров’я та життя людей, а також на екологічну безпеку не можна нехтувати в процесі відновлення. На жаль, кожен день війни збільшує шкоду довкіллю, тому важливою умовою зменшення цієї шкоди є припинення російської агресії. Ми дуже вдячні Німеччині, яка допомагає зупинити цю агресію, надаючи Україні зброю, боєприпаси та впроваджує економічні санкції проти росії.

ЄС та український уряд підтримали принципи «будувати краще» та «зеленіше», оскільки ми маємо якнайкраще використовувати можливості розвитку, отримані такою високою ціною. Зелений перехід передбачає інтеграцію екологічних аспектів у всі сектори розвитку та виробництва, перехід до циркулярної економіки, а це можливо лише за умови глибокого реформування всієї системи екологічного управління.

У світлі запуску переговорного процесу щодо вступу України до ЄС та схвалення Єврокомісією «Звіту «Україна 2023», представники громадянського суспільства України переконані, що подальші екологічні реформи потрібно не лише проводити, а й впроваджувати, що повністю відповідає рекомендаціям Єврокомісії та принципам циркулярної економіки.

Україна має історичний шанс відстояти справедливість і остаточно та безповоротно здобути незалежність для майбутніх поколінь. Так само Україна має унікальний шанс стати трендсеттером, ставши яскравим і успішним прикладом правильного відновлення довкілля за найпрогресивнішими принципами сталого розвитку, щоб гарантувати своїм громадянам здорове та безпечне довкілля.

Відновлення України відповідно до принципів Європейської зеленої угоди може стати взірцем для наслідування, як і весь український народ став прикладом безпрецедентної рішучості, незламності, мужності та завзяття у відвойовуванні своєї свободи. Передумовою зеленого відновлення України є впровадження ключових екологічних реформ, які покликані створити ефективну модель екологічного врядування в Україні, яка забезпечить належний стан довкілля та гарантує дотримання екологічних прав українців.

Тому ми виступаємо за такі реформи (теми), які також мають бути включені до порядку денного Конференції відновлення України:

1. Горизонтальні екологічні реформи:

  • Переналаштування системи екологічного моніторингу для ефективного задоволення інформаційних потреб екологічного врядування та створення хорошої основи для прийняття управлінських рішень. Екологічні стандарти моніторингу та якості, на відміну від стандартизації допустимого впливу на компоненти навколишнього середовища, мають визначати методи моніторингу та відповідні вимоги до якості ґрунту, повітря, води та навколишнього середовища в цілому. Кінцевою метою є забезпечення безпечного та бажаного стану навколишнього середовища. Відновлення інфраструктури та промислових об’єктів має базуватися на використанні найкращих доступних технологій та методів управління.
  • Відновлення державного екологічного контролю з метою стимулювання дотримання екологічних норм та покращення стану довкілля. Ця реформа передбачає наділення органів екологічного контролю необхідним обсягом повноважень, посилення заходів екологічного контролю.
  • Модернізація системи юридичної відповідальності за порушення екологічних норм, що передбачає розширення існуючого кола екологічних правопорушень, більш жорстку відповідальність за екологічні правопорушення, кримінальну відповідальність юридичних осіб за екологічні злочини, впровадження превентивних заходів.

2. Галузеві екологічні реформи:

  • Запобігання та контроль забруднення. Скорочення та контроль промислових викидів. Імплементація Директиви 75/2010/ЄС: Прийняття закону про промислове забруднення та обов’язковий постійний моніторинг даних про викиди в атмосферу. Комплексний підхід до управління промисловими викидами, впровадження інтегрованого екологічного дозволу.
  • Реформа управління відходами. Війна принесла цьому сектору нові виклики, особливо в контексті потреб відновлення. Необхідно розробити нові стратегії поводження з відходами руйнування, військовими відходами та побутовими відходами.
  • Збереження біорізноманіття. Прийняття закону про створення мережі Natura2000. Створення окремого державного органу, який би займався збереженням біорізноманіття, зокрема в умовах війни та післявоєнного відновлення, коли багато природних ресурсів мають бути використані для потреб відбудови. На сьогоднішній день лісовпорядкування та охорона земель розглядаються з точки зору проблем війни, таких як хімічне забруднення земель, заміновані території, спалені ліси.
  • Прозорість та підзвітність у сфері видобутку надр. Мінеральні ресурси, насамперед критичні корисні копалини, важливі для потреб реконструкції, але також життєво важливо забезпечити прозорість, підзвітність та участь громадськості в прийнятті рішень щодо використання цих ресурсів з метою забезпечення дотримання принципів сталого розвитку, збереження цінних природних території та біорізноманіття.

3. Критична сировина (стратегічні корисні копалини) – від екологічних стандартів, високих технологій та економічного зростання в громадах до зміцнення демократії.

Крім того, ми хочемо підкреслити важливість дотримання європейських інструментів екологічної оцінки для відновлення України. Використання стратегічної екологічної оцінки (СЕО) планів і програм, пов’язаних з реставрацією та відбудовою, має вирішальне значення, а оцінка впливу на довкілля (ОВД) запланованої діяльності має бути гарантією сталого та екологічного відновлення України. Послаблення або навіть тимчасове скасування екологічного законодавства у воєнний час чи в умовах післявоєнної відбудови є неприпустимим.

Крім того, як консорціум, який працює над просуванням екологічної демократії в Україні, ми вважаємо важливим підкреслити роль місцевого самоврядування, прозорості, залучення громадськості та громад до прийняття рішень. Важливі документи, такі як стратегії чи плани післявоєнної відбудови, повинні розроблятися за активної участі та залучення всіх зацікавлених сторін, включаючи органи місцевого самоврядування та організації громадянського суспільства. Рішення, стратегії та плани дій мають прийматися на допоміжній основі («знизу вгору»), сприяючи подальшому розвитку успішної реформи децентралізації. Органи місцевого самоврядування повинні бути лідерами у своїх громадах і бути причетними до процесів відновлення громад. Досягнення громадськості, ініціативи та аналітика мають враховуватися та враховуватися при прийнятті рішень.

З огляду на вищезазначене, ми вважаємо життєво важливим, щоб конференція з відновлення України мала окремий трек, присвячений екологічному виміру процесу відновлення та переходу до циркулярної економіки. Ми пропонуємо наступний орієнтовний порядок денний екологічного треку:

Блок 1. Належне екологічне врядування в Україні через реформування екологічного контролю, екологічного моніторингу та відповідальності за екологічні правопорушення.

Блок 2. Зменшення промислових викидів та впровадження принципів «побудувати краще» шляхом переходу до енергоефективного, вуглецево-нейтрального та чистого виробництва.

Блок 3. Управління відходами в європейському стилі, що сприяє переходу до циркулярної економіки.

Блок 4. Відновлюючись, не завдавати шкоди біорізноманіттю.

Блок 5. Відродження лісів і земель – як протистояти викликам війни.

Блок 6. Критична сировина (стратегічні корисні копалини) – від екологічних стандартів, високих технологій та економічного зростання в громадах до зміцнення демократії

Ми віримо, що Німеччина може зіграти ключову роль у відбудові нашої країни, і ми бачимо майбутню Конференцію з відбудови України в Берліні як ключову можливість справді розширити можливості громадянського суспільства, включаючи висвітлення поточних екологічних потреб, оцінок, отриманих уроків, та рекомендації. Ми відкриті для подальшого обговорення окреслених питань у будь-якому зручному для Вас форматі.

Best Regards, 

Iryna Chernysh, SaveDnipro NGO

Olena Kravchenko, Director of ICO “Environment People Law”

Hanna Hopko, Head of National Interests Advocacy Network “ANTS” NGO

Daria Kaleniuk, NGO Anti-Corruption Action Center (AntAC)

Звернення у форматі документа за посиланням.

Поділитись в соцмережах