19.03.2023

Україна може стати базою розвитку чистих цифрових технологій ЄС

Геологія. Україна одна з найбагатших європейських країн за запасами рідкісноземельних елементів, а також титану та літію. За різними оцінками вартість цих запасів варіює від трьох до 11,5 трильйонів доларів.

 Передові технології. Без цих металів сучасна високотехнологічна економіка неможлива. Вони мають ключову роль у розвитку зелених технологій, включаючи виробництво вітрових турбін, сонячних панелей та акумуляторів. Вироблені з цих металів деталі та матеріали забезпечують функціонування ключових секторів Європи – промисловість, охорону здоров’я, сільське господарство, аерокосмічну галузь, АйТі тощо. Без цих металів неможливо уявити побут європейця.

Промисловий, науковий, трудовий потенціал. Крім геологічних ресурсів Україна має значну кількість промислових майданчиків, забезпечених необхідною інфраструктурою, кваліфіковані робочі ресурси, значну кількість визнаних світом наукових центрів.

Ці фактори та географічна близкість роблять Україну надзвичайно перспективним партнером із забезпечення ЄС не лише і навіть не стільки критичною сировиною для забезпечення сучасних тенденцій розвитку, а – країною-виробником, країною-постачальником ключових виробів, ключових складових сучасної цивілізації. В Україні є усі умови для створення і роботи Хабу зелених технологій, бази безперебійного забезпечення Європи кубиками «зеленого» лего для побудови зеленої сучасності і зеленого майбутнього.

Інвестиції – потреба і захист. Звісно, це вимагає багатомільярдних інвестицій в у видобуток, переробку, зокрема аби забезпечити ефективність використання ресурсів на всіх етапах ланцюга переробки корисних копалин (наприклад, розвідка, розробка та видобуток, переробка ресурсів тощо) необхідних для збільшення потенціалу майбутніх обсягів поставок та розвитку власної стратегічної автономії.

Також це вимагає покращення регулювання іноземних інвестицій та угод, пов’язаних із сектором критичної мінеральної сировини. Влада України повинна взяти на себе провідну роль у розвитку національного стратегічного напрямку забезпечення критичних матеріалів.

Вкрай важливою є роль держави в прозорому та конкурентному розподілі дозволів на видобуток корисних копалин, із врахуванням конкуренції, максимальної вигоди для центрального бюджету, з врахуванням інтересів місцевих громад. Розподіл корисних копалин не повинен призвести до укріплення існуючих ти появи нових олігархічних груп. Звісно ж країна-агресор та її зовнішні та внутрішні посіпаки не повинні й близько бути допущені до цих конкурентних процедур.

Окрім того надзвичайно важливе загальне правове поле в Україні, забезпчення верховенства права, успішного завершення в Україні судової та антикорупційної реформ та постійний моніторинг результатів цих реформ і якості роботи судової та антикорупційної систем.

Врахувати аспекти збереження довкілля.

Інтенсивний видобуток та переробка корисних копалин в України має враховувати зважати на екологічні ризики, а також вже працюючу роль України як гаранта продовольчої безпеки та стабільності клімату.

Зокрема, такий ключовий для Європи регіон, як Полісся, забезпечує водність річок та стабільність клімату і є вкрай чутливим до геологічних та промислових проєктів. Полісся називають «Амазонією Європи» через потужну гідрологічну мережу та значимість у збереженні біологічного різноманіття. У разі виникнння значних ризиків, які можуть спричинити зниження екологічної цінності екосистем, тут варто відмовитися від геологічних та промислових проєктів до винайдення гарантовано безпечних методів видобутку та обробки.

Україна має багато інших цінних природних екорегіонів різного масштабу, і особливості кожного з них мають бути враховані при прийнятті рішень щодо доцільності розробки тих чи інших родовищ корисних копалин.

Від влади України це вимагає рішучого удосконалення Стратегічної екологічної оцінки, Оцінки впливу на довкілля та системи екологічного контролю в цілому, змін до базового закону «Про охорону навколишнього природного середовища», інших законів та підзаконних актів у відповідності до європейського законодавства.

Поділитись в соцмережах