Громадська організація «Мережа захисту національних інтересів «АНТС» («Організація») запрошує зовнішніх незалежних та кваліфікованих аудиторів до аудиту Організації.

138 Views

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на отримання аудиторських послуг

I. Вступ

Організація бажає залучити послуги аудиторської фірми з метою аудиту Організації за період з  «01» січня 2021 року по «31» грудня 2021 року.

Аудит проводитиметься відповідно до стандартів аудиту, що діють в Україні в якості національних.

Аудит проводить зовнішній, незалежний та кваліфікований аудитор/аудиторська компанія

II. Цілі та обсяг аудиту:

  • надати Звіт незалежного аудитора (висновок) щодо того, чи достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансова звітність Організації, зокрема, баланс, звіт про витрати, відображає фінансовий стан Організації станом на 31 грудня 2021 року;
  • на вищевказаній основі узагальнити висновки щодо питань внутрішнього контролю Організації та оцінити ризик контролю та виявити суттєві недоліки, включаючи суттєві недоліки, у межах аудиторських процедур, необхідних для висловлення думки щодо фінансової звітності;
  •  оцінити відповідність організації національному податковому законодавству та нормам.

III. Звіт аудитора

Після завершення надання послуг аудитор повинен надати Організації:

  • Управлінський  лист до керівництва;
  • Звіт незалежного аудитора щодо достовірності фінансової звітності.

Перелік процедур не обмежений обсягом роботи, і аудитор вільний у вирішенні подальших питань щодо надання послуг.

Звіт має містити детальну інформацію про використану методологію аудиту та обсяг аудиту.

Аудитор повинен давати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Рекомендації мають бути представлені в пріоритеті. Звітність повинна містити впевненість у тому, що аудит був проведений відповідно до стандартів аудиту та кваліфікованим аудитором.

Звіт має містити підпис відповідального аудитора, посаду та назву аудиторської фірми.

Вимоги до учасників:

  • Аудиторські компанії (аудитори) повинні бути включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
  • Аудиторські компанії (аудитори) повинні мати Диплом за Міжнародними Стандартами фінансової звітності;
  • Високий рівень знань та відповідний досвід співпраці з міжнародними, благодійними та некомерційними організаціями не менше 3х років

Аудит має розпочатися не пізніше 15 липня 2022 року, і Аудитор повинен надати Організації результати робіт після завершення надання послуг не пізніше 30 календарних днів після початку надання послуг.

Просимо надсилати свої пропозиції не пізніше «11» липня 2022  року на електронну пошту: info@ants.org.ua .

No comments

Наша місія – зробити Україну лідером сучасного світу, розкривши її унікальний потенціал трендсеттера через адвокацію національних інтересів.